O nás

  • les
  • pole
  • potok
Firma vznikla v roku 2000 ako fyzická osoba EKOMAR - Ing. Igor Moravčík. V auguste v roku 2012 sa pretransformovala na spoločnosť EKOMAR SK s.r.o..
Hlavným predmetom jej činnosti je:
  • nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
  • nakladanie s ostatnými odpadmi,
  • preprava NO,
  • preprava ostatných odpadov,
  • legislatívny servis a poradenstvo v odpadovom a vodnom hospodárstve,
  • poradenstvo v odpadovom a vodnom hospodárstve,
  • preprava tovarov v zmysle ADR.

Firma zhodnocuje, zneškodňuje všetky druhy odpadov v zmysle katalógu odpadov okrem výbušnín a rádioaktívneho odadu. Je prepravca odpadov zabezpečujúci prepravu ostatných a nebezpečných odpadov, prevažne vlastnými vozidlami. Poskytuje pre firmy a organizácie komplexný servis - poradenské služby, zabezpečenie legislatívy v odpadovom a vodnom hospodárstve v zmysle Zákona o odpadoch a Zákona o vodách. Vypracováva rôzne druhy žiadostí vo veci vyjadrení alebo rozhodnutí príslušných orgánov štátnej spravy. Je dopravcom tovarov v zmysle predpisov ADR.